LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

Veel licht verstandelijk gehandicapten hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Deze mensen zijn dan ook veel kwetsbaarder voor psychiatrische problemen, sociale problemen en lichamelijke problemen. In veel gevallen is er immers sprake van een gedragsstoornis. Het LVG wonen zorgt voor een maatwerk behandeling en begeleiding voor deze mensen. Hierbij wordt vaak gekozen voor een chronische ondersteuning in een LVG zorginstelling.

Het verblijf van de volwassen cliënten op de SGLVG behandelafdeling wordt gekenmerkt door een drie leefsferen situatie (een geïntegreerd aanbod van wonen, school/werk en vrije tijd) en een therapeutisch milieu. alle betrokkenen werken volgens het behandelplan van de cliënt. De dagelijkse begeleiding omvat onderzoek en observatie, individuele begeleidingsgesprekken en therapieën en in de behandelfase tevens praktijkgerichte vorming. De begeleiding en behandeling is multidisciplinair en integraal.

Er is sprake van ernstige, complexe gedragsproblematiek. De cliënt heeft hierbij continu toezicht, sturing of hulp nodig. Er is vaak sprake van psychiatrische problematiek, die in veel gevallen actief van aard is.

Cliënten hebben moeite met het zelfstandig nemen van besluiten, het inschatten van de gevolgen en het oplossen van problemen. Cliënten kunnen eenvoudige taken gedeeltelijk zelf initiëren en uitvoeren, maar hier is wel toezicht en stimulatie bij nodig, soms moet gedeeltelijk worden overgenomen

Ten aanzien van de sociale redzaamheid, zowel bij het aangaan/ onderhouden van relaties en contacten als deelname aan het maatschappelijk leven hebben cliënten continu hulp of overname nodig. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse routine, Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het inperken van gevaar zowel voor de patiënt zelf als voor anderen.