Persoonsgeboden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je voor jezelf, je kind, een ouder of partner zorg inkopen in geval van ziekte, handicap of ouderdom. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bepaald geldbedrag dat je krijgt na indicatie om zelf je zorg, zoals beschreven in het zorgplan, te organiseren. Je bepaalt dus zelf van wie, wanneer en welke zorg, hulp of begeleiding je wilt ontvangen. Je kiest dus zelf je hulpverleners en begeleiders uit. Ook is het mogelijk een organisatie in te huren, die dan in opdracht van jou gaan werken. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is een PGB voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en voor zorg via de wet maatschappelijke ondersteuning.

Iedereen die door ziekte, ouderdom of handicap extra zorg nodig heeft kan een persoonsgebonden budget aanvragen. Om een PGB aan te vragen moet er een zorgplan opgesteld worden. In dit zorgplan staat hoeveel huishoudelijke zorg, verpleging of verzorging je nodig hebt en hoe lang je deze thuiszorg nodig hebt. Het budgetplan is onderdeel van dit zorgplan. Je krijgt vervolgens een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening (denk daarbij aan een handicap, autisme of hechtingsstoornis) worden door Bureau Jeugdzorg beoordeeld (en dus niet door het CIZ).

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura. Zorg in natura is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die je de zorg levert, bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor jou de administratie. Jij kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt.