PGB + Autisme

Autisme is een beperking die zich op vele manieren kan uiten. Een autistische stoornis is niet te zien aan de buitenkant, waardoor de beperking voor de buitenwereld vaak lastig te begrijpen is. Bij mensen met autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Daardoor hebben ze vaak moeite om sociale situaties goed in te schatten en vinden ze het lastig om met veranderingen om te gaan. Andere dingen kunnen juist weer heel gemakkelijk zijn zoals het heel nauwkeurig werken of het snel kunnen zien van details.

Autisme oftewel autisme-spectrumstoornis (ASS) uit zich bij iedereen anders. Wat iemand lastig vindt of waar iemand juist goed in is, verschilt per persoon. Wel hebben alle mensen met autisme met elkaar gemeen dat ze moeite hebben om andere mensen goed te begrijpen en aan te voelen. Omdat ze moeite hebben met overzicht en het onderscheid tussen betekenisvolle hoofd- en bijzaken, hebben ze ook veel behoefte aan vaste patronen en voorspelbaarheid. Mensen met autisme worstelen vaak met gewone alledaagse dingen.

Autisme is een aandoening die specifieke zorg nodig heeft. Deze aandoening valt daarom onder de wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Eén van de manieren om in geval van autisme gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Of je in aanmerking komt voor een PGB bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodra de indicatie gesteld is wordt het PGB overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.