PGB + Begeleid wonen 17 jaar

Begeleid wonen 17 jaar is een woonvorm die onder andere ingericht is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze vorm van begeleid wonen is erop gericht om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen. Hiervoor kunnen zorgprofessionals indien gewenst 24/77 tot de beschikking van de cliënt staan. Begeleid wonen kan in twee vormen worden ingezet. Hierin zijn er twee mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen. Bij het begeleid wonen zonder verblijf wordt er gebruik gemaakt van de ambulante zorg. In deze vorm komt de zorgverlener bij de cliënt thuis. Door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte wordt hierbij gebruik gemaakt van de onplanbare zorg met betrekking tot de zorgintensiteit. Er is immers in de meeste gevallen geen sprake van een lineair proces. Voor het begeleid wonen voor mensen boven de 17 jaar kan ook gekozen worden om de cliënten tijdelijk in een locatie van de zorgverlener te laten wonen. Deze tijdelijke periode kan flexibel worden ingezet. De tijdelijke bewoners worden begeleid in zowel individuele activiteiten als activiteiten die in groepsvorm plaatsvinden.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.