PGB + Begeleid wonen autisme volwassenen

Begeleid wonen kan één van de vormen zijn waarvoor gekozen kan worden bij autisme van volwassenen. Dit kan plaatsvinden op een locatie van de zorgverlener, maar er kan ook een ambulante vorm aan gegeven worden. Hierbij krijgt een jongvolwassene met autisme woonbegeleiding thuis en komt deze sporadisch hiervoor naar de locatie van de zorgverlener. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte. Woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is specifiek ingericht per doelgroep. Het is een maatwerk begeleiding waarbij de activiteiten op een zorgbehoefte wordt afgestemd. Er zijn diverse vormen van het woonbegeleiding voor volwassenen met autisme. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet of voor een langere termijn. Het is een flexibele zorgvorm waarbij het op- en afschalen van de zorg een belangrijke rol speelt. De doelstelling van woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is altijd het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken

Begeleid wonen autisme volwassenen valt in Nederland onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Afgekort de Wmo. Dit wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg die mensen met autisme toegewezen krijgen. Nadat de indicatie gesteld is kan er gebruik gemaakt worden van de Wmo door middel van een PGBPGB staat voor persoonsgebonden budget. De cliënten krijgen bij deze financieringsconstructie het geld aan hen overgemaakt waarna zij zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Dit gebeurd vooral bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan. De client heeft door de PGB een grotere zorg keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met de cliënt opstellen en dit met de gemeente overleggen. Na accordering van de gemeente kan deze constructie voor de dekking van de kosten voor begeleid wonen autisme volwassenen in gang worden gezet.