PGB + Begeleid wonen psychiatrische patiënten

Begeleid wonen is een vorm van wonen waar cliënten met een hogere zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Er is sprake van een zorgintensiteit op maat door gespecialiseerde zorgprofessionals. Deze woonvorm is onder andere gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid wonen voor psychiatrische patiënten is een maatwerk begeleiding die gericht kan zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Er zijn activiteiten die individueel worden uitgevoerd en activiteiten die in groepsvorm uitgevoerd worden.

De zorg met betrekking tot het Begeleid wonen van psychiatrische patiënten valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Eén van de manieren om in geval van het Begeleid wonen voor psychiatrische patiënten gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.