PGB + Begeleid wonen volwassenen

Begeleid wonen voor volwassenen is een vorm van wonen waarbij zorgprofessionals indien gewenst 24/7 tot de beschikking van de cliënt kunnen staan. Dit wonen onder begeleiding is ingericht voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid wonen kan in een zelfstandige woonvorm of door middel van het begeleid wonen in groepsvorm. Een groep van ervaren professionals neemt de begeleiding voor hun rekening waarbij het stimuleren van het gevoel van positiviteit als een belangrijk aspect van de begeleiding wordt gezien. Positiviteit geeft immers hoop wat motiverend en stimulerend werkt.

Het begeleid wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.