PGB + begeleid worden

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 hebben een licht verstandelijke beperking of zijn zwak begaafd. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar aan de buitenkant en komt niet altijd tot uiting in gedrag of taalgebruik. Begeleid worden is echter wel belangrijk om mensen met een licht verstandelijke beperking zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Er kunnen immers onverwachte en vervelende situaties plaatsvinden als mensen met een licht verstandelijke beperking worden geconfronteerd met “bevestigingen van onvermogen”. Met behulp van een goede begeleiding zijn mensen met een licht verstandelijke beperking zeker in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Vooral tijdens indrukwekkende en ingrijpende levenservaringen is er meer behoefte aan begeleiding en is het belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen terugvallen op hun naasten en vertrouwde zorgprofessionals. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het begeleid worden valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de manieren om gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie door de gemeente overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura