PGB + Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen

Sommige jongvolwassenen kunnen uitstekend zelfstandig wonen maar hebben wel een stukje begeleiding nodig. Zij kunnen dan gebruik maken van de voorziening begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen. Dit is een woonvorm waarbij jong volwassenen in hun eigen woonruimte blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van een ambulante zorg op maat. Het zelfstandig wonen voor jongvolwassenen kan in een groepsvorm plaatsvinden. Bij het zelfstandig wonen onder begeleiding krijgen de jongeren een maatwerk ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Deze ondersteuning vindt plaats op gebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. De zorg en ondersteuning wordt op maat en naar behoefte ingezet. Op het moment dat deze zorg minder nodig is, wordt deze afgeschaald om de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de jongvolwassene zoveel mogelijk ruimte te geven.

Het begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen valt meestal onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente toegekend. De Wmo heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking, die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden. Om aanspraak te maken op de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met de gemeente. Dit kan vaak óf online óf via de telefoon.

Eén van de manieren om in geval van Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de Wmo is met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt, zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.