PGB + Begeleid zelfstandig wonen volwassenen

Begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen is een vorm van wonen onder begeleiding. Jong volwassenen blijven in hun eigen woonruimte wonen, maar maken hierbij wél gebruik van een ambulante zorg op maat. Deze vorm van begeleid wonen is ingericht voor (jong) volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen is een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt regelmatig een beroep gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is immers vaak van groot belang door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte. Er is zelden sprake van een lineair proces bij de begeleiding van deze doelgroep. De zorginstelling houdt de zorgbehoefte nauwlettend in de gaten en past hier de zorgintensiteit op aan. De cliënt krijgt vooral ondersteuning op het gebied van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding voor jongvolwassenen. Er wordt toezicht gehouden op de dagelijkse gang van zaken maar het kan ook voorkomen dat deze taken tijdelijk worden overgenomen.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.