PGB + Begeleid zelfstandig wonen

Bij begeleid zelfstandig wonen blijven cliënten in hun eigen woonruimte wonen maar maken hierbij wél gebruik van een ambulante zorg op maat. Deze vorm van begeleid wonen is ingericht voor jongvolwassenen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen is een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is immers vaak van groot belang door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte. Er is zelden sprake van een lineair proces bij de begeleiding van deze doelgroep. De zorginstelling houdt de zorgbehoefte nauwlettend in de gaten en past hier de zorgintensiteit op aan. De cliënt krijgt vooral ondersteuning op het gebied van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding voor jongvolwassenen. Er wordt toezicht gehouden op de dagelijkse gang van zaken maar het kan ook voorkomen dat deze taken tijdelijk worden overgenomen.

Het begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen valt meestal onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente toegekend. De Wmo heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden. Om aanspraak te maken op de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met de gemeente. Dit kan vaak óf online óf via de telefoon.

Eén van de manieren om in geval van Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.