PGB + Begeleide vakanties

Als je een PGB (persoonsgebonden budget) hebt, kun je zelf zorgverleners inhuren en met hen afspraken maken over de zorg die zij je geven. Je PGB kun je in sommige gevallen echter ook inzetten als je een beperking hebt en je je vakantie niet zelf kunt betalen. Afhankelijk van welke instantie jouw PGB verstrekt, zijn hier verschillende regels voor. Check voordat je vertrekt altijd met de verstrekker van jouw PGB hoe het precies in zijn werk gaat.

Gemeenten hebben wat betreft de invulling van hun verantwoordelijkheden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), een grote beleidsvrijheid gekregen. Dit betekent dat het per gemeente flink kan verschillen hoe zij omgaan met het gebruik van je persoonsgebonden budget tijdens jouw vakantie. In het algemeen geldt dat je de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, ook tijdens je vakantie vanuit je PGB kunt betalen. Er kunnen wel aanvullende voorwaarden gelden als je je zorgverlener mee op vakantie neemt en je zijn/haar reis- en verblijfskosten, naast de ‘normale’ kosten voor de door hem/haar verleende zorg en ondersteuning, uit je PGB wilt betalen.

Binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) zijn er duidelijke regels over het gebruik van je persoonsgebonden budget op vakantie. De kosten voor een kortdurend verblijf, zoals een vakantie, kun je volledig vanuit jouw persoonsgebonden budget betalen, dit wordt logeeropvang genoemd. Je krijgt dan zogenaamde ‘samenhangende zorg’: je betaalt één tarief voor verblijf en zorg, die door één en dezelfde instantie geleverd wordt. Niet inbegrepen zijn de reiskosten van en naar de locatie. Wil je hiervoor in aanmerking te komen, moet jouw vakantie wel aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 24-7 zorg of toezicht nodig
  • De vakantie is nodig om jouw naasten/mantelzorgers te ontlasten
  • De vakantie vindt in een beschermende en/of therapeutische omgeving plaats.

Neem je een zorgverlener mee op vakantie waarmee je geen (familie- of liefdes-) relatie hebt, dan kun je zowel de kosten voor de zorg als zijn/haar volledige reis- en verblijfskosten uit het PGB betalen. Binnen de WLZ zijn er echter wel strenge regels als je naast de zorg bijvoorbeeld óók de reis- en verblijfskosten van jouw familie, partner of naasten uit je persoonsgebonden budget wilt betalen.

Wil je tijdens je vakantie in het buitenland de hulp van een lokale zorgverlener inschakelen, dan moet je dit altijd vóóraf aan je gemeente (Wmo), zorgkantoor (Wlz) of zorgverzekeraar (Zvw) melden. Ook ben je verplicht met de lokale zorgverlener een zorgovereenkomst af te sluiten en deze op te sturen. Pas na goedkeuring van deze overeenkomst, kun je de kosten declareren.