PGB + Begeleiding

Wanneer u uw leven niet meer goed zelfstandig kunt structureren of hulp nodig heeft bij het oplossen van problemen zou u in aanmerking kunnen komen voor begeleiding. De oorzaak hiervan kan liggen bij zowel psychische als fysieke klachten. U kunt bijvoorbeeld last hebben van stress, slaapproblemen, somberheid, angstgevoelens, moeite hebben met de controle te houden, prikkelbaarheid, het horen van stemmen. Daarnaast kunt u door bijvoorbeeld een hersenaandoening, zoals een beroerte, moeite hebben uw leven te overzien waardoor u zich geïsoleerd voelt.

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om hulp bij bepaalde taken. Deze hulp kan bestaan uit een aansporing om te gaan douchen of hulp bij het innemen van medicatie. Als u aanspraak wilt maken op begeleiding dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.
De zorg met betrekking tot begeleiding valt onder de WMO. De letters WMO staan voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een PGB of voor zorg in natura.

Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder.