PGB + Beschermd wonen vs. begeleid wonen

Veel mensen halen ‘begeleid wonen’ en ‘beschermd wonen’ door elkaar, terwijl er een groot verschil is tussen deze twee opties. Bij begeleid wonen woon je zo zelfstandig mogelijk, maar krijg je wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op jouw situatie. De begeleiders komen regelmatig bij je langs en helpen je om jouw woning en jouw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat je jouw huis regelmatig schoonmaakt en helpt je met het op een rijtje zetten van je uitgaven. Daarnaast kunnen ze je helpen om werk te vinden of je vrije tijd op een goede manier in te vullen.

Wanneer begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld omdat je 24/7 ondersteuning nodig hebt, kan beschermd wonen in beeld komen. De zorgverlener komt dan niet alleen op geregelde tijden bij je langs, maar is altijd aanwezig of oproepbaar. In het verleden was het zo dat beschermd wonen altijd betekende dat je in de woning van een zorgaanbieder woont. De laatste jaren is dit echter aan het veranderen, waardoor de zorg en de woning indien mogelijk gescheiden blijven. In het geval van gescheiden zorg en woning zit het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen vooral in de intensiteit van de zorg en ondersteuning die je krijgt, zoals de hoeveelheid 1-op-1 begeleiding en de 24/7 beschikbaarheid van ondersteuning in je nabijheid.

De zorg met betrekking tot begeleid wonen en beschermd wonen valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van het beschermd wonen of het begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.