PGB + Borderline

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS of borderline) is een psychische stoornis die gekenmerkt wordt door grillige en onvoorspelbare stemmingswisselingen. Het ene moment voelt de patiënt zich dolgelukkig, het andere moment voelt de patiënt zich plotseling diepbedroefd. Daarnaast zijn mensen met borderline erg impulsief, reageren ze extreem op bepaalde situaties of gebeurtenissen en is het denkpatroon vaak zwart wit. Hoewel veel patiënten met een BPS intelligente en creatieve mensen zijn, slagen zij er vaak niet in hun talenten voldoende te ontplooien. In veel gevallen hebben zij hun opleiding niet afgemaakt en werken zij niet of doen zij dit beneden hun niveau. Ze lopen een groot risico zichzelf te beschadigen door automutilatie en misbruik van (verdovende) middelen.
Er is geen sprake van één soort borderline: de ernst en impact kunnen per persoon erg verschillen. Bij een milde vorm van borderline heeft de patiënt wel last van angsten en twijfels over zichzelf, maar lukt het vaak wel om goed te functioneren in de maatschappij. Voor mensen met een zwaardere vorm van borderline is dit een stuk lastiger. Doordat borderline zich onder andere uit met woedeaanvallen en zelfbeschadiging kan dit ervoor zorgen dat ze geïsoleerd raken. Het is in deze gevallen vaak moeilijk om in loondienst werkzaam te zijn of persoonlijke relaties te onderhouden.
Borderline is een aandoening die specifieke zorg nodig heeft. Deze aandoening valt daarom onder de wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Eén van de manieren om in geval van borderline gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Of een cliënt in aanmerking komt voor een PGB bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodra de indicatie vastgesteld is, wordt het PGB overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.