PGB + Verschil begeleid en beschermd wonen

Veel mensen halen de termen begeleid en beschermd wonen regelmatig door elkaar. Er zit echter wel degelijk verschil tussen deze twee woonvormen. Het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen, zit in het verblijf van de cliënt in combinatie met de intensiteit van de daaraan gekoppelde zorg (behoefte). Dat wil zeggen dat bij begeleid wonen de client zelfstandig in de eigen woonruimte kan blijven waarbij deze begeleiding aan huis krijgt. De zorgverlener komt in de meeste gevallen naar de cliënt toe. De woonruimte waar de cliënt verblijft, is niet in beheer van de zorginstelling.

Bij beschermd wonen, kan er een keuze worden gemaakt om gebruik te maken van een woonruimte die wél beheerd wordt door de zorginstelling of gebruik te maken van beschermd wonen zonder verblijf. Bij deze laatste optie blijven de woning en de zorg, indien mogelijk, dan gescheiden. Het kenmerk van beschermd wonen is dat de cliënt 24/7 ondersteuning in de nabijheid heeft. De zorgverlener is altijd aanwezig of oproepbaar en kan ook buiten de vastgestelde tijden bij de cliënt langskomen. De zorg is veel intenser.

Een ander verschil tussen deze twee woonvormen is dat het begeleid wonen vaak onder de wet maatschappelijke ondersteuning valt (Wmo) en het beschermd wonen onder de wet langdurige zorg (WLZ). Bij de Wmo is de gemeente verantwoordelijk en bepalen zij of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het beschermd wonen daarentegen bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of je in aanmerking komt voor een PGB. Zodra de indicatie gesteld is, wordt het PGB overgemaakt. De cliënt heeft hierdoor financiële mogelijkheden om gebruik te maken van de zorg (en de zorginstelling) naar keuze. Het is een regeling die ter beschikking wordt gesteld aan mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.