PGB + VG

VG staat voor verstandelijk gehandicapt, ook wel verstandelijk beperkt genaamd. Iemand is verstandelijk gehandicapt als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit wil zeggen dat er een stoornis is in het waarnemen, denken, kennen en/of weten, die niet meer over gaat. Hierdoor heeft iemand een ontwikkelingsachterstand.
Iemand met een verstandelijke beperking zal moeilijkheden ervaren in de communicatie (taal, lezen, schrijven), de zelfverzorging, het zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een minderwaardig gevoel over zichzelf, wat bijkomende psychische klachten met zich mee kan brengen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn aangewezen op steun vanuit hun omgeving, vaak aangevuld met professionele ondersteuning/begeleiding.
Verstandelijk gehandicapt is een aandoening die specifieke zorg nodig heeft. Deze aandoening valt daarom onder de wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Eén van de manieren om in geval van autisme gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Of je in aanmerking komt voor een PGB bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodra de indicatie gesteld is wordt het PGB overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.