PGB + Wat is begeleid wonen?

[Breadcrumbs

Wanneer je vanwege psychosociale problemen niet zelfstandig kunt wonen, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder het begeleid wonen. Bij begeleid wonen, woon je zo zelfstandig mogelijk, maar krijg je wel hulp van een begeleider. Begeleid wonen houdt in dat iemand een woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld wordt met anderen of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling. De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Bij begeleid wonen komen begeleiders regelmatig thuis langs en helpen je om de woning en je leven op orde te houden. Zij houden bijvoorbeeld in de gaten dat je je woning regelmatig schoonmaakt en zetten samen met jou de maandelijkse uitgaven op een rijtje. Daarnaast helpen zij je bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding kan je tevens helpen om werk te vinden of je vrije tijd op een goede manier in te vullen. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het begeleid wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de manieren om gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat, na het vaststellen van de indicatie, door de gemeente wordt overgemaakt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.