PGB + Woonbegeleiding jongvolwassenen

Voor jongvolwassenen, tussen de 17 en 30 jaar, die te maken hebben met gedragsproblemen (die kunnen ontstaan als gevolg van problemen met schulden, school, werk of andere sociale problemen), een stoornis of een beperking (zoals ADHD, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen) kan een woon begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. Er zijn diverse vormen van woonbegeleiding voor jongvolwassenen. Er kan onder andere gekozen worden voor het (onder begeleiding) zelfstandig wonen in een appartement of in een woongroep. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet maar ook voor een langere termijn. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte. De zorg bij woonbegeleiding voor jongvolwassenen heeft het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij als doelstelling. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken. Voor iedere cliënt wordt een zorgplan opgesteld.

De zorg met betrekking tot woonbegeleiding jongvolwassenen valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van woonbegeleiding voor jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.