PGB + Woonbegeleiding

Een persoon die zelfstandig blijft wonen maar wel hulp hierbij nodig heeft, kan gebruik maken van woonbegeleiding. Het beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Dit is een zorgvorm voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Daarnaast kunnen ook ouderen gebruik maken van woonbegeleiding. Het is een wat intensievere vorm van ondersteuning waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt zal in de eigen woning blijven wonen en ondersteuning kunnen ontvangen in het dagelijks levensonderhoud. Dit kan zijn in diverse levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. De begeleiding kan gericht zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Bij deze zorgvorm wordt gebruik gemaakt van de ambulante woonbegeleiding. Dit wil zeggen dat de woonbegeleiding voornamelijk bij de cliënt thuis plaats zal vinden. De zorgverlener komt ter dus plaatse in tegenstelling tot de meeste andere zorgvormen. De zorgverlener is wel continu bereikbaar voor eventuele noodsituaties.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Eén van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO, is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.