Wlz, Wet langdurige zorg

De letters Wlz staan voor: Wet langdurige zorg.
De wet is in het leven geroepen voor mensen die een voortdurende (soms intensieve) zorg nodig hebben in hun nabije omgeving. Hierbij is sprake van een gespecialiseerde zorg voor chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen met een ernstige geestelijke beperking of aandoening. In het laatste geval kan er gekozen worden voor een verblijf in een zorginstelling (woonvorm) of om thuis de gewenste zorg te ontvangen (intramuraal of extramuraal).

De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. De personen die deze zorg nodig hebben zijn niet meer in staat om zichzelf te redden in de maatschappij. In veel gevallen zijn deze mensen ook niet in staat om zelf in te schatten of er hulp nodig is en zullen deze zorg niet op adequate en tijdige wijze inschakelen.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ neemt een indicatiebesluit en zal bepalen welke zorg in aanmerking komt. Dit indicatiebesluit wordt doorgestuurd naar een zorgkantoor dat de verdere afhandeling op zich zal nemen. Het zorgkantoor zal verdere afspraken maken met de cliënt over de vorm van de geleverde zorg.

Cliënten die gebruik kunnen maken van de Wet langdurige zorg kunnen deze zorg op drie manieren ontvangen:

• Een volledig pakket thuis (vpt)
• Een modulair pakket thuis (mpt)
• Een persoonsgebonden budget (pgb)
Combinaties tussen bovengenoemde opties zijn mogelijk.
De zorg wordt in veel gevallen wordt geleverd door één gespecialiseerde zorgaanbieder, maar ook hierin kunnen er combinaties worden gemaakt.

Een cliënt van 18 jaar of ouder betaalt een eigen bijdrage voor het ontvangen van de Wlz zorg. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend, vastgesteld en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).