Verschil begeleid en beschermd wonen

Het zorgstelsel in Nederland is goed verzorgt. Het kent een hulpverlening op maat voor mensen die vanwege psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Hierin zijn diverse vormen beschikbaar, zoals begeleid en beschermd wonen. Zorginstellingen die het “beschermd wonen” en het “begeleid wonen” aanbieden, kunnen van grote waarde zijn voor mensen in de begeleiding naar een hogere mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Er zit een groot verschil tussen het begeleid wonen en het beschermd wonen.

Het “begeleid wonen” en “beschermd wonen” kan door eenzelfde zorginstelling worden aangeboden, de invulling van de begeleiding is echter wel verschillend. De zorgbehoefte is vaak het criterium voor de keuze hiertussen waarbij het streven naar zo lang mogelijke (verantwoorde) zelfstandigheid de absolute voorkeur heeft bij de behandeling van mensen met psychosociale problemen.

Het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen zit in het verblijf van de cliënt in combinatie met de intensiteit van de daaraan gekoppelde zorg (behoefte).

Begeleid wonen:
De cliënt kan zelfstandig in de eigen woonruimte blijven en krijgt begeleiding aan huis. Begeleid wonen wordt ook ambulante, extramurale zorg genoemd. De zorgverlener komt in de meeste gevallen naar de cliënt toe in een woonruimte die niet in beheer is van de zorginstelling. In een enkel geval komt de cliënt naar de zorginstelling voor een behandeling of een gesprek.

Beschermd wonen:
Bij het beschermd wonen, kan er een keuze worden gemaakt gebruik te maken van een woonruimte die wél beheerd wordt door de zorginstelling of gebruik te maken van beschermd wonen zonder verblijf, waarbij de zorg en woning indien mogelijk gescheiden blijven. Het kenmerk van beschermd wonen is dat de cliënt 24/7 ondersteuning in de nabijheid heeft. De zorgverlener is altijd aanwezig of oproepbaar en kan ook buiten de geregelde tijden bij de cliënt langskomen. De zorg is veel intenser. Voor deze vorm wordt gekozen in het geval dat het begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden.