Toeslag woonzorg jongvolwassenen

De beleidsregels met betrekking tot de gezondheidszorg worden uitgeschreven door de rijksoverheid. Hierin staat dat iedere burger in Nederland het recht heeft op de benodigde gezondheidszorg. Op deze manier worden de gelijke rechten van de Nederlandse burger gewaarborgd. In deze beleidsregels staan de kaders omschreven van de invulling van deze zorg zoals de zorgzwaartepakketten, de zorgintensiteit en de tarieven hiervoor. In deze beleidsregels staat ook de toeslag op woonzorg die voor jongvolwassenen bestemd is beschreven.

De doelstelling van de toeslag op woonzorg– die bestemd is voor jongvolwassenen- is om meer zorg te kunnen verlenen aan jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar dan opgenomen is in een ZZP GGZ-B zorgzwaartepakket. Hierbij wordt er gekeken naar de kalenderleeftijd en niet de ontwikkel leeftijd en het genoemde zorgzwaartepakket ( ZZP GGZ-B) is hierbij bindend.

De doelstelling van de toeslag woonzorg jongvolwassenen is om te voorzien in een gebruikelijke zorg die elke jongvolwassene nodig heeft in een extra behandeling. Hierbij wordt er géén onderscheid gemaakt en geen rekening gehouden met beperkingen. Iedere jongere moet hier dus gebruik van kunnen maken.