Wonen met zorg

Wonen met zorg is ingericht voor mensen met een hoge begeleidingsbehoefte. Beschermd wonen is hier een voorbeeld van. Dit is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Wonen met zorg is een maatwerk begeleiding dat is afgestemd op de zorgbehoeften van de cliënt.

Beschermd wonen is een beschermde woonvorm die op twee manieren in te zetten is. Cliënten kunnen kiezen voor wonen met zorg door tijdelijk in een locatie van de zorginstelling in te trekken of begeleiding te ontvangen in hun eigen woning. Ook het beschermd wonen zonder verblijf wordt gezien als wonen met zorg. Hiervoor wordt er vaak een beroep gedaan op de onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg vaak verandert.

Wonen met zorg wordt ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. De doelstelling hiervan is om de redzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij te vergroten. De intensiteit is per persoon verschillend. Er kan zelfs gekozen worden voor een 24 uurs toezicht en ondersteuning die in een beschermde woonvorm gegeven kan worden. Het heeft de voorkeur om de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te behouden maar er wordt gekozen voor een continue monitoring voor cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is.

De begeleiding van wonen met zorg is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie.