Woonzorg Eindhoven

Een zorgvorm waarbij het aanbod van wonen en zorg gescheiden is wordt woonzorg genoemd. Het begeleid of beschermd wonen zonder verblijf is hier een voorbeeld van. Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten of GGZ-cliënten kunnen gebruik maken van maatwerk zorgoplossingen als woonzorgBegeleid Wonen Nederland biedt woonzorg in Eindhoven en omgeving aan. Deze instelling is een aansprekende aanbieder van ambulante zorgverlening in de regio.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor de begeleiding van jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose. Hiervoor heeft de instelling de beschikking over meer dan 25 locaties in Eindhoven of directe omgeving. In het verleden werkte de instelling onder de naam Woonzorg Eindhoven. Door een gewijzigde structuur is de naam omgezet naar Begeleid Wonen Nederland.

Woonzorg is een intensieve vorm van ondersteuning met een scheiding van wonen en zorg. De cliënt blijft bij deze zorgvorm in de eigen woonruimte wonen waarbij er gebruik wordt gemaakt van de ambulante zorg, de zorgverlener komt dus bij de cliënt thuis om zorg op maat aan te bieden. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud. Denk hierbij aan verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij is de doelstelling van de woonzorg die Begeleid Wonen Nederland in Eindhoven aanbiedt. Hierbij wordt een begeleidende zorg aangeboden door gespecialiseerde zorgprofessionals waarbij een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg met mogelijkheden om de zorg op ieder moment op en af te kunnen schalen.

De woonzorg die Begeleid Wonen Nederland in Eindhoven en omgeving aanbiedt, is vooral gericht op het hebben van levensvreugde. Dit wordt gezien als een zeer belangrijk onderdeel van de begeleiding. De intrinsieke motivatie vinden is immers een zeer belangrijke drijfveer in het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ervaring heeft uitgewezen dat deze insteek zeer gewaardeerd wordt bij de cliënten en dat dit tot goede resultaten heeft geleid.