Wat is woonzorg?

Woonzorg is een vorm van ambulante zorgverlening waarbij de het aanbod van wonen en zorg gescheiden is. Het begeleid of beschermd wonen zonder verblijf is hier een voorbeeld van. Woonzorg is ingericht voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten of GGZ cliënten. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van woonzorg in Eindhoven en directe omgeving.

Woonzorg is een intensieve vorm van ondersteuning waarin sprake is van scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en maakt gebruik van de ambulante zorg. Dit wil zeggen dat de zorgverlener bij de cliënt thuis komt om zorg op maat aan te bieden. Voor deze vorm van begeleiding kan gekozen worden, indien er sprake is van een psychi(atri)sche stoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) of op het gebied van sociale redzaamheid.

De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud. Denk hierbij aan verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Woonzorg is een begeleidende zorg en geen behandelende zorg. De zorgprofessionals die deze zorg verlenen zullen de cliënt helpen met de bovengenoemde zaken en geen medische behandelingen uitvoeren.

Het opvallendste kenmerk van woonzorg is dat er bij deze zorgvorm een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. In dit aspect verschilt de woonzorg ten opzichte van andere individuele begeleidingsvormen. Woonzorg wordt flexibel ingezet door een vaak veranderende zorgbehoefte. Deze behoefte is sterk aan verandering onderhevig en er is vaak géén sprake van een lineair proces. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.