Woonzorg woningen huren

Begeleid Wonen Nederland is een organisatie die het zelfstandig wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning faciliteert. Begeleid Wonen Nederland heeft vestigingen door het hele land. De organisatie biedt passende woonruimte aan, aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die beschut of beschermd willen wonen. De woningen en dienstverlening ondersteunen de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze doelgroep. Het is dus mogelijk om via Woonzorg woningen te huren waarbij er zelfstandig een woning kan worden betrokken maar waar er gemeenschappelijke ruimtes zijn voor ontmoeting.

Het is een vorm van samen zelfstandig wonen. Begeleid Wonen Nederland streeft naar persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk. Hiervoor werkt de organisatie samen met diverse partners in wonen, zorg en dienstverlening. Hiermee worden de cliënten mogelijkheden geboden om optimaal deel te nemen aan de samenleving en zelf de regie te houden over hun leven.

Begeleid Wonen Nederland biedt passende huur woningen met zorg en diensten op maat. Hiervoor werkt de instantie samen met gemeenten, welzijnsorganisaties en diverse zorgaanbieders om een samenhangend pakket te bieden van wonen, diensten en zorg. Het huur woning aanbod van Begeleid Wonen Nederland is afgestemd op de wensen van de cliënten en hun financiële mogelijkheden zodat deze mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en hun eigen keuzes maken.

Om optimaal aan de wensen van de cliënten te voldoen, heeft Begeleid Wonen Nederland klantprofielen opgesteld. Op basis hiervan wordt een passende woonformule gekoppeld die bestaat uit een combinatie van het passende gebouw, cliënt benadering, diensten en zorg. In dit kader kan gedacht worden aan ruimte voor zekerheid, samenzijn, comfort, rust en vrijheid.