Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is een zorginstelling waar mensen die op een oudere leeftijd zijn, revaliderende mensen of mensen met psychische en psychosociale problemen een zorg op maat kunnen ontvangen. Beschermd wonen is hier een goed voorbeeld van. Dit is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met een verhoogde begeleidingsvraag met een LVG of een GGZ diagnose. De doelstelling van deze beschermde woonvorm is om de redzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij te vergroten.

Begeleid Wonen Nederland is één van de aansprekende aanbieders van beschermd wonen in een woonzorgcentrum. De cliënten die intern geplaatst worden, komen terecht in een zorgvuldig geselecteerde woonzorggroep. Hierbij wordt er een bewuste keuze gemaakt om mensen die bij elkaar passen samen in op een afdeling in een woonzorgcentrum te plaatsen. Deze mensen hebben allemaal een eigen takenpakket om een aandeel te leveren in de huishouding. In een woonzorggroep heeft de bewoner de beschikking over een eigen kamer en zijn er gezamenlijke ruimtes als de woonkamer, keuken, wasruimtes, etc. In het woonzorgcentrum is een continu begeleiding aanwezig van gespecialiseerde zorgprofessionals.

Er wordt een beroep gedaan op een beschermde woonvorm in een woonzorgcentrum als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering van de zelfredzaamheid. De zorginstelling draagt zorg voor professionele begeleiding van cliënten. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. De activiteiten zijn zowel individueel als voor de volledige woonzorggroep ingericht. De deelname hieraan wordt per persoon bepaald, er is immers sprake van een zorg op maat.