Woonzorggroep

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met een verhoogde begeleidingsvraag door psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze beschermde woonvorm is om de redzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij te vergroten. Het is een beschermde woonvorm van maatwerk begeleiding die op twee manieren in te zetten is. Cliënten kunnen kiezen om tijdelijk in een locatie van de zorginstelling in te trekken of begeleiding te ontvangen in hun eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf). Als mensen intern geplaatst worden, worden ze ingedeeld in een woonzorggroep.

Er wordt een beroep gedaan op een beschermde woonvorm in een woonzorggroep als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid. De zorginstelling draagt zorg voor professionele begeleiding van cliënten. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie.

De samenstelling van de woonzorggroep wordt met zorg gekozen. Alleen mensen die bij elkaar passen worden bij elkaar ingedeeld. In een woonzorggroep heeft iedereen een eigen takenpakket om aan de huishouding bij te dragen. De activiteiten zijn zowel individueel als voor de volledige woonzorggroep ingericht. De invulling van de deelname hieraan wordt per persoon bepaald. In een woonzorggroep heeft de bewoner de beschikking over een eigen kamer en zijn er gezamenlijke ruimtes als de woonkamer, keuken, wasruimtes, etc. Er is continu begeleiding voor de bewoners aanwezig.