Zelfstandig wonen jongvolwassenen

Ook jongvolwassenen die iets meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben kunnen uitstekend zelfstandig wonen. Hiervoor zijn diverse voorzieningen beschikbaar zoals een zorgvorm als het wonen onder begeleiding. Dit is een woonvorm waarbij jong volwassenen in hun eigen woonruimte blijven wonen, maar kunnen wel gebruik maken van een ambulante zorg op maat. Het zelfstandig wonen voor jongvolwassenen kan in een groepsvorm plaatsvinden. De jongvolwassenen krijgen bij het zelfstandig wonen onder begeleiding een maatwerk ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Hierbij kan gedacht worden aan gebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid.

Begeleid Wonen Nederland is een van de toonaangevende aanbieders van deze vorm van begeleid wonen. Dit is een specialistische zorginstelling dat speciaal ingericht is voor jongvolwassenen tussen de 17 en 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. In meer dan 25 locaties van de zorginstelling wordt een maatwerk begeleiding aangeboden dat het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij als doelstelling heeft.

Doordat de zorg specialistisch is ingezet wordt er gericht op één bepaalde doelgroep. Bij Begeleid Wonen Nederland zijn dit de jongvolwassenen met psychische of psychosociale problemen. Deze doelgroep heeft mogelijkheden om gebruik te maken van een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van scheiden van wonen en zorg. Deze zorg en ondersteuning wordt echter op maat en naar behoefte ingezet. Op het moment dat deze zorg minder nodig is, wordt deze afgeschaald om de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de jongvolwassene zoveel mogelijk ruimte te geven.

In dit kader wordt bij het zelfstandig wonen van jongvolwassenen regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte is flexibiliteit in deze zorgvorm vaak van groot belang. In de praktijk is er dan ook zelden een lineair proces bij in begeleiding van deze doelgroep waar te nemen.