arrow_drop_up arrow_drop_down

Wij kunnen je niet behandelen,

maar wij kunnen je wel helpen het juiste pad te bewandelen.

Missie Begeleid Wonen Nederland 

Wij bieden jongvolwassenen met een psychiatrische of LVG problematiek begeleiding op maat, gericht op het vergoten van zelfredzaamheid in een veilige en stabiele leefomgeving. Tegelijkertijd bouwen we samen een passend sociaal netwerk op waardoor zoveel mogelijk kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk leven.

Ons uitgangspunt is om de cliënten voldoende handvatten aan te reiken om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Visie Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland biedt een goede kwaliteit zorg en past deze op het niveau van de cliënt aan. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zo veel mogelijk de richting die hij of zij op wil. Begeleid Wonen Nederland gaat altijd uit van de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft in het begeleidingsproces een actieve rol. Er wordt zoveel mogelijk getracht een beroep te doen op het eigen netwerk. Het opbouwen hiervan wordt dan ook aangemoedigd. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt. De directe leefomgeving is daarom een belangrijk onderdeel van de zorg.


Begeleid Wonen Nederland gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alléén afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijk waarin je woont. Daarom zijn alle woningen uitsluitend gevestigd in gezonde wijken waarin groei mogelijk wordt gemaakt. Trajecten zijn altijd gericht op een gezonde uitstroom.

Als organisatie hanteren wij een christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten.

Nature en nurture

Wij geloven in nature en nurture: Aan de ene kant wordt je welbevinden beïnvloed door genetische factoren. Aan de andere kant heeft ook de omgeving (waar je woont, wie je vrienden zijn, wat je doet met je vrije tijd, etc.) invloed op de richting die je leven op gaat. Wij geloven oprecht in de kracht van een positieve omgeving. Door het creëren van een stabiele (woon)omgeving, voorzien wij jou van de juiste basis op weg naar zelfstandigheid.


Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. Wij willen de cliënt laten ervaren dat het leven behapbaar en leuk kan zijn. De intrinsieke motivatie vinden is het halve werk van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onze begeleiders

Het team van Begeleid Wonen Nederland bestaat uit een groep zeer ervaren professionals die naast professionaliteit en ervaring allemaal nog een gemeenschappelijk kenmerk met zich meedragen, namelijk: Positiviteit. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk! Samen met onze begeleiders wordt de omgeving zo rustgevend mogelijk, maar ook zo vruchtbaar mogelijk voor je ingericht.

Wat houdt ons bezig?