AVG

Download Privacy Verklaring BWN (PDF)

Team

Aanmelden

Vrijwilligerswerk

Enthousiaste vrijwilligers

Wij willen onze cliënten graag zoveel mogelijk persoonlijke aandacht geven. De vrijwilligers die aan Begeleid Wonen Nederland verbonden zijn, spelen hierin een essentiële rol. Zonder hen zou dit onmogelijk zijn!

Heel veel mogelijkheden

Als vrijwilliger kunt u diverse werkzaamheden doen. U kunt bijvoorbeeld een rol spelen in de (geestelijke) verzorging van cliënten. Hiervoor zijn talloze mogelijkheden. Denk aan het ondersteunen van een groepsactiviteit of meehelpen in een huiskamers.

Maar als u liever 1-op-1 contact met de cliënten wilt, kan dat ook. Een praatje, een kleine wandeling of samen op een duofiets: allemaal zaken waarmee u echt het verschil kunt maken. U haalt de cliënten uit de dagelijkse routine en kunt echt even tijd en aandacht aan hen besteden.

U krijgt er enorm veel waardering voor terug. Niet alleen van onze cliënten, maar ook van de beroepskrachten. Maar misschien wilt u liever iets totaal anders doen. Ook dat kan. U kunt bijvoorbeeld de technische dienst of de administratie ondersteunen. In sommige vrijwilligersfuncties werkt u behoorlijk zelfstandig. In andere functies werkt u samen met een beroepskracht of andere vrijwilligers.

Mogelijke taakinhoud op hoofdlijnen:

• Cliënten persoonlijke aandacht geven door gesprekken te voeren.
• Activiteiten opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
• Activiteiten promoten onder de doelgroep.
• De ruimte voorbereid / gereed maken voor de activiteiten die plaatsvinden.
• Ondersteunen bij de lunch (boodschappen, tafeldekken ect.)
• Cliënten zo nodig begeleiden / ondersteuning bij lichte handelingen.

Tijd / uren:
• Zaterdag en/of zondag van 11:00 tot 15:00 uur.
• Ma, di, wo, do en/of vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Competenties/ vaardigheden
• Affiniteit met de doelgroep (ggz en lvg)
• Gastvrije en goede sociale vaardigheden
• Hygiënisch
• Sfeer creërende persoonlijkheid
• Persoonsgericht
• Flexibel / oplossingsgericht
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Beschikt over inlevingsvermogen, is oprecht, is geduldig en discreet

Vrijwillige inzet biedt voldoening:
• U bent actief betrokken bij de samenleving, u doet sociale contacten op met medevrijwilligers en collega’s.
• U doet iets waardevols voor een ander, maar óók voor uzelf.
• Vrijwilligerswerk biedt u kansen op persoonlijke groei, om nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden uit te breiden.

Wij bieden een sfeervolle werkomgeving, goede inwerk / proefperiode, begeleiding waar dat nodig is en vergoeden kosten die gemaakt worden om de vrijwillige inzet te kunnen verrichten.

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Communiceren en coachen, Creatief, Gegevens bijhouden, Ondernemen, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken, Zelfstandig werken

Voordelen

Vrijwillige inzet biedt voldoening:
• U bent actief betrokken bij de samenleving, u doet sociale contacten op met medevrijwilligers en collega’s.
• U doet iets waardevols voor een ander, maar óók voor uzelf.
• Vrijwilligerswerk biedt u kansen op persoonlijke groei, om nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden uit te breiden.

Doelgroep

Jeugd/jongeren, Mensen met een beperking

Vertrouwenspersoon

Begeleid Wonen Nederland heeft een onafhankelijke vetrouwenspersoon aangesteld voor medewerkers en cliënten die met een bijzondere vraag zitten. Heb je vragen, klachten of problemen op het gebied van een onheuse bejegening tussen bijvoorbeeld andere cliënten, begeleiders en/of collega’s onderling ? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Begeleid Wonen Nederland.

Contact

Stuur een mail via vertrouwenspersoon@woonzorgeindhoven.nl en zij zal je binnen 2 dagen een reactie geven via e-mail of telefoon. Laat dus altijd ook even je telefoon nummer achter in je mail zodat ze sneller contact met je kan opnemen. De vertrouwenspersoon heeft als taak om alles wat je wilt bespreken als vertrouwelijk te behandelen en zal de onderwerpen dan ook niet met anderen bespreken, tenzij je hier natuurlijk toestemming voor geeft.

Enkele voorbeelden

Om je op weg te helpen benoemen we hier een aantal voorbeelden wanneer je hulp in kan schakelen van de vertrouwenspersoon.

  • Je durft bepaalde onderwerpen niet te bespreken met je begeleider of manager.
  • Je voelt je bedreigd of wordt gepest door cliënten of collega’s.
  • Je komt er als medewerker niet uit met je leidinggevende.
  • Voel jij je (seksueel) geïntimideerd, agressief benaderd of heerst er volgens jou vriendjespolitiek?

De vertrouwenspersoon kan jou ondersteunen en adviseren om samen tot de beste oplossing te komen.

Trajecten

Beschermd wonen Traject 1
– We doen het samen
– Je eigen kamer
– 4/5 huisgenoten
– Dagelijkse begeleiding
– 24/7 bereikbaarheidsdienst
– Sport & recreatie faciliteiten (oa basketbalplein, voetbalveld)

 

Beschermd wonen Traject 2
– Samen met anderen
– Woonhuis in/rondom het centrum
– Een of twee huisgenoten
– Dagelijks begeleiding
– 24/7 bereikbaarheidsdienst
– Verantwoordelijkheid van een eigen woning waar je ondersteunen

 

Beschermd wonen Traject 3
– Je doet het zelfstandig
– Je eigen studio/appartement
– Begeleiding gericht op ‘zelf leren doen’
– Begeleiding op afspraak
– 24/7 bereikbaarheidsdienst
– Klaargemaakt voor de volgende stap: geheel zelfstandig in je eigen woning

 

Wat is beschermd wonen via Begeleid Wonen Nederland?

Wat houdt beschermd wonen bij Begeleid Wonen Nederland in? Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Zelfstandig wonen vraagt vaardigheden: voor jezelf zorgen, een netwerk opbouwen, je werk(plek) behouden, je geld goed beheren enzovoort. Wonen bij Begeleid Wonen Nederland betekent dat je leert om op eigen benen te staan. Samen zetten we de eerste stappen naar jouw zelfstandigheid.

Woon je bij ons, dan vindt de woonbegeleiding plaats in de woningen zelf. Je sluit dan een huurovereenkomst voor het gebruik van de woonruimte. De overeenkomst is onlosmakend verbonden met de begeleiding die je ontvangt. De kosten van de woning betaal je zelf en de begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO of WLZ.

Wat is woonbegeleiding via Begeleid Wonen Nederland?

We helpen je om de dag(en) door te komen, grip te krijgen op het leven en daarin je eigen plek te vinden. We leren je aan dat je vreugde kunt ervaren vanuit de kleine dingen die je dagelijks moet doen. Samen met je begeleiders creëer je een stabiele omgeving, waarin jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Woon je nog thuis of woon je al zelfstandig, maar heb je behoefte aan structurele begeleiding bij dagelijkse of wekelijkse bezigheden? Begeleid Wonen Nederland biedt ook ambulante begeleiding, waarbij onze begeleiders bij jou thuis komen. Begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO of WLZ.

Beschermd wonen in een positieve omgeving

Wij hebben ervoor gekozen om onze woningen niet te centreren, maar juist een gezonde afstand tussen alle woningen te bewaren. Het is niet zichtbaar dat de woningen bedoeld zijn voor begeleid wonen; de woningen hebben een doorsnee karakter en liggen in gezonde wijken. Begeleid Wonen Nederland heeft appartementen, woonhuizen en studio’s in en rondom het centrum. Afhankelijk van jouw hulpvraag kan een woning worden gedeeld met één of twee anderen. Dit doen we omdat ineens helemaal zelfstandig wonen voor sommige jongeren een te grote stap is. In de periode dat je je woning deelt wordt je voorbereid om daarna geheel zelfstandig (begeleid) te gaan wonen in een (ander) appartement of huis van Begeleid Wonen Nederland.

Laten we een plekje voor je vrijhouden

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Zelfstandig wonen vraagt vaardigheden: voor jezelf zorgen, een netwerk opbouwen, je werk(plek) behouden, je geld goed beheren enzovoort. Wonen bij Begeleid Wonen Nederland betekent dat je leert om op eigen benen te staan. Samen zetten we de eerste stappen naar jouw zelfstandigheid.

Aanmelden

Bewoners

Onze bewoners zijn jongeren en jong volwassenen vanaf 18 jaar tot een jaar of dertig met een LVG of GGZ diagnose. Maar wat hun achtergrond ook is, onze bewoners hebben allen iets gemeen: ze zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Ze hebben er zelf voor gekozen met begeleiding te willen wonen en samen met ons de eerste stappen naar zelfstandigheid te zetten. Ervaringen uit het verleden, leven met een stoornis of beperking of een andere achtergrond vragen soms om een duwtje in de rug; wij helpen hen daarbij.

Begeleid Wonen Nederland is bewust een kleinschalig wooninitiatief, zodat we onze bewoners van echte aandacht en de nodige begeleiding kunnen voorzien. Wij vinden het belangrijk om een huiselijke sfeer te behouden. Zo zorgen we ervoor dat onze bewoners zich ook echt thuis voelen in hun huis. Om bij ons te kunnen wonen is een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de gemeente of je verzekering nodig.

 

Wij kunnen je niet behandelen, maar wij kunnen je wel helpen het juiste pad te bewandelen.

Noodnummer

Noodnummer

Ingeval van nood bieden wij 24 uur per dag en 7 dagen per week directe hulp door te bellen naar +31(0)615514***

Het noodnummer is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen met betrekking tot clienten die Beschermd Wonen bij Begeleid Wonen Nederland. Cliënten en betrokkenen kunnen gebruik maken van dit nummer.

Visie

?Omdat wij geloven dat we allemaal van elkaar kunnen leren. En omdat wij geloven dat we elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen versterken door ervaringen met elkaar te delen! Jouw persoonlijk verhaal is er niet voor niets!???? ?Because what doesn’t kill you -…

Missie Begeleid Wonen Nederland

Jong volwassenen met psychiatrische of LVG problematiek begeleiding op maat bieden gericht op het vergoten van zelfredzaamheid in een veilige en stabiele leefomgeving. Tegelijkertijd samen een passend sociaal netwerk opbouwen waardoor zoveel mogelijk kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk leven.
Uitgangspunt is om de cliënten voldoende handvatten te hebben aangereikt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

De visie van Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland biedt goede kwaliteit zorg en past de zorg aan op het niveau van de cliënt. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zo veel mogelijk de richting die hij of zij op wil. Begeleid Wonen Nederland gaat altijd uit van de mogelijkheden van de cliënt. Cliënt heeft in het begeleidingsproces een actieve rol en er wordt zoveel mogelijk getracht beroep te doen op- of het opbouwen van het eigen netwerk. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt. De directe leefomgeving is daarom een belangrijk onderdeel van de zorg.
Begeleid Wonen Nederland gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alléén afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren zoals de wijk waarin je woont. Daarom zijn alle woningen uitsluitend gevestigd in gezonde wijken waarin groei mogelijk wordt gemaakt. Trajecten zijn altijd gericht op een gezonde uitstroom. Als organisatie hanteren wij een christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten.

Nature en nurture

Wij geloven in nature en nurture: Aan de ene kant wordt je welbevinden beïnvloed door genetische factoren. Aan de andere kant heeft ook de omgeving (waar je woont, wie je vrienden zijn, wat je doet met je vrije tijd, etc.) invloed op de richting die je leven op gaat. Wij geloven oprecht in de kracht van een positieve omgeving. Door het creëeren van een stabiele (woon)omgeving, voorzien wij jou van de juiste basis op weg naar zelfstandigheid.

Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. De cliënt laten ervaren dat het leven behapbaar en leuk kan zijn. De intrinsieke motivatie vinden is het halve werk van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onze begeleiders

Het team van Begeleid Wonen Nederland bestaat uit een groep zeer ervaren professionals die naast professionaliteit en ervaring allemaal nog een gemeenschappelijk kenmerk met zich meedragen, namelijk: positiviteit. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk! Samen met onze begeleiders wordt de omgeving zo rustgevend mogelijk, maar ook zo vruchtbaar mogelijk voor je ingericht.

Klachten

Klacht melden?

Begeleid Wonen Nederland doet er alles aan om de zorg zo geoptimaliseerd mogelijk aan te laten sluiten op ieders verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een (formele) klacht willen indienen of hun onvrede willen uiten.

Bij onvrede hoeft er niet direct een klacht ingediend te worden, het kan helpen om de onvrede eerst rustig te bespreken met de (coördinerend) begeleider. Zij nemen de onvrede serieus en zullen samen met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers op zoek gaan naar gewenste oplossingen om binnen vier weken tevredenheid te bewerkstelligen, waardoor het indienen van een formele klacht niet nodig is. In het geval dat een gesprek met de (coördinerend) begeleider niet (meer) mogelijk is, of het gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunnen cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een formele klacht indienen en start de formele klachtenprocedure.

De formele klachtenprocedure kan via twee wegen bewandeld worden. Enerzijds kan een mail gestuurd worden naar klachten@begeleidwonennederland.nl of middels het invullen van onderstaand online klachtenformulier. De klachtenfunctionaris van Begeleid Wonen Nederland handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, maar zeker binnen een termijn van vier weken. De klacht kan ook via de externe klachtencommissie van Begeleid Wonen Nederland worden ingediend, door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. De keus is aan u. Begeleid Wonen Nederland adviseert de klacht kenbaar te maken bij Begeleid Wonen Nederland, om de klacht samen in goed overleg te kunnen oplossen. Het behandelen van klachten leidt namelijk tot verbetering van onze hulpverlening. Het klachtenreglement is dan ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Begeleid Wonen Nederland. De klacht wordt opgenomen in de klachtenprocedure van Begeleid Wonen Nederland en de afhandeling zal onderdeel worden van het dossier.

Een klacht word alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk is ingediend en is voorzien van:

• Naam, adres, woonplaats;
• Telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
• Datum;
• Een duidelijke omschrijving van de zorgaanbieder(s) op wie de klacht betrekking heeft;
• Een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;
• Een duidelijke omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft;

Bekijk hier het klachten jaarverslag 2020