CAK

CAK Eigen bijdrage berekenen

Eigen bijdrage berekenen

Personen die zorg ontvangen vanuit de WMO en de WLZ betalen een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Wil jij weten hoe hoog jouw eigen bijdrage is voor beschermd wonen, gebruik dan direct het rekenprogramma van het CAK.