Cliëntenraad

Een goed huwelijk is een verbinding, geen mengsel.
Anton Philips 1874-1951 Eindhoven.

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op
de zorg van onze instelling zijn aangewezen en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad heeft tevens het recht om over bepaalde zaken geïnformeerd te worden.

Dit zijn onderwerpen zoals:

  • De stand van zaken met betrekking tot het leveren van zorg en de kwaliteit ervan.
  • Acties en veranderingen die ondernomen kunnen worden en de gevolgen daarvan.
  • Begeleid Wonen Nederland hecht veel waarde aan de mening van haar cliëntenraad en vraagt daarom iedere periode om haar advies.

De leden van de cliëntenraad mogen maximaal 2 jaar lid zijn. De samenstelling van de cliëntenraad bestaat niet alleen uit cliënten maar ook uit ouders van cliënten om de representativiteit te waarborgen.

Heb je vragen aan onze cliëntenraad of wil je je aanmelden als lid? Stuur een mailtje naar clientenraad@begeleidwonennederland.nl

 

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via de Postbuzz hieronder