PWR House

PWR House: Van even geen raad, tot alles in staat!

Onze kerntaak is het realiseren van een positieve gedragsverandering bij jongeren en jongvolwassenen die dit nodig hebben tijdens hun tocht naar volwassenheid. Het doel is dat zij de regie nemen over hun eigen leven, zich op een maatschappelijk geaccepteerde manier gedragen en ontwikkelen, perspectief hebben op een zinvolle toekomst en op een positieve wijze (kunnen) deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

PWR House is opgericht in 2012. We hebben we ons de afgelopen vijf jaar ontwikkeld van een nieuwkomer in de markt tot een zelfbewuste organisatie die haar plaats binnen het sociaal domein heeft bewezen