Beschermd wonen op de TU/E?

Selectief aantal plekken beschikbaar!

Page content

PWR House

WR House is gericht op het creëren van kansen voor jongeren met behulp van de Mpowerment methodiek. PWR House omvat een initiatief dat ooit is begonnen met het ‘Kazerne Traject’ ontwikkeld voor ‘zeer intensieve behandelingsgroep de Meander’ van ‘de La Salle’ in Boxtel. Dit traject omvatte mentale trainingen voor jeugddelinquenten met een verstandelijke beperking’ en was gericht op het ontwikkelen en ontplooien van vaardigheden en zelfredzaamheid. Aan de hand van gerichte training op basis van fysieke, sociale en mentale doelen, veel herhaling en oprechte interesse wordt het mogelijk bij jongeren een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen, met uiteindelijk een duurzaam resultaat zoals terugkeer naar school of het vinden van een baan.

Met deze kennis zijn in 2011 de eerste projecten opgestart. Intussen is de methodiek MPowerment door stichting PWR House ingezet voor verschillende programma’s: dagactivering, 18+ programma, avondproject, cursus gedragscoach, cursus assistent-instructeur en een weerbaarheidscursus voor vrouwen. Het toewerken naar een hoog resultaat (behaalde fysieke, sociale en mentale doelen) en het daardoor vergroten van de kansen bij de jongeren is het absolute einddoel (vergroten van het maatschappelijk prestatie vermogen).

Missie
PWR House biedt een veilige plek aan kansarme jongeren die op zoek zijn naar toekomstperspectief. Door bewustwording, sturing op wilskracht en het versterken van de intrinsieke motivatie richt PWR House zich op het vergroten van de kwaliteiten van de deelnemers en het verkleinen van de valkuilen. Door reflectie tijdens de training- en educatiemomenten wordt gedrag inzichtelijk gemaakt en worden handvatten aangereikt en het bewustzijn vergroot. Door middel van fysieke, sociale en mentale training worden limieten getest en grenzen verlegd waardoor de weerbaarheid versterkt.
PWR House levert maatwerk en maakt voor en met ieder individu afzonderlijk een eigen plan van aanpak om tot de gewenste doelen te komen. Per definitie zijn die gericht op het verbeteren van het maatschappelijk prestatievermogen en terugkeer naar school of uitstroom naar werk.

Spreuken en gezegden die voor stichting PWR House van grote waarde zijn en fungeren als eeuwenoude wijsheden in de leidraad van de Mpowerment-overtuiging zijn:

– Wie de bal kaatst, krijgt hem terug
– Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden
– Waar een wil is, is een weg
– De aanhouder wint
– Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je kreeg