Stichting Door!

Het doel van DOOR! is om cliënten die verblijven bij zorgaanbieders en toe zijn aan zelfstandig wonen, toegang te bieden tot reguliere woonruimte. Het gaat om mensen die vaak een zware en moeilijke fase in hun leven hebben doorgemaakt. Zij vinden binnen DOOR! hun weg naar zelfstandig wonen. Allereerst omdat zij ongelooflijk gemotiveerd zijn om dit doel te bereiken. Samen met hun woonbegeleider en woningcorporatie verwezenlijken zij hun droom. Na een periode van behandeling of persoonlijke problemen willen deze mensen weer een zo normaal mogelijk leven leiden, net als iedereen.

Een succesvol DOOR! traject
Dat is altijd het resultaat van keihard werken. De cliënt, die uitstroomt vanuit een instelling, de woonbegeleider en de woningcorporatie trekken een jaar lang intensief samen op. Met meestal als mooi eindresultaat dat de cliënt de woning waarin hij een jaar geleerd heeft om zelfstandig te wonen, het huurcontract op zijn eigen naam krijgt.

DOOR! Wildcard
De Wildcard maakt het voor zorgaanbieders, die niet vast in DOOR! participeren, mogelijk om cliënten die zij begeleiden aan te melden voor een woonbegeleidingstraject via DOOR! Hiermee geven we ook deze cliënten kans om op de DOOR! manier de weg naar zelfstandig wonen te vinden